Jáma s dehtem


Představte si, že jste spolu s mnoha dalšími lidskými bytostmi v jámě s dehtem. Jste pokrytí dehtem, špinaví od hlavy k patě, a kvůli hustotě dehtu se můžete sotva hnout. Jak se ploužíte z místa na místo, začnete si na tyto podmínky zvykat, a spolu s ostatními tak rok za rok žijete svůj život. Tíhu dehtu zkrátka přijmete stejně jako zemskou gravitaci – je to pro všechny předem dané. Takový je váš domnělý stav.


Náhle, ale nepozorovaně, obdržíte dar od Boha. Je to „kouzelný“ nástroj, který očistí vaše tělo a udrží ho čisté i v dehtu! Dokonce dehet při vašem pohybu odpuzuje tak jako energetické pole. Přijmete tedy tento dar i práci, která je s ním spojena, a začnete se učit jej používat. Pomalu se měníte. V očích ostatních se začínáte lišit, protože jste jiní – jste čistí a svěží, zatímco oni kolem vás stále chodí v tmavém dehtu. Začínáte si uvědomovat, že jste si tento stav spoluvytvořili, ale také víte, že to byl velmi osobní dar, a tak o něm nemluvíte.

A teď řekněte – myslíte si, že ostatní budou dělat, že vás nevidí, když se můžete procházet, aniž by se vás dehet dotýkal nebo se vám lepil na nohy? Uvidí, jak se dehet dotýká vašeho těla a vůbec vás nešpiní. Co myslíte, že se stane? ACH! Sledujte! ONI se teď budou měnit! Nejdřív se stane to, že kamkoli půjdete, budete mít kolem sebe prostor, protože ostatní vám budou uvolňovat cestu. Pak se vás začnou lidé ptát, jak je něco takového možné. A až sami naleznou „kouzelný nástroj od Boha“, každý z nich jej začne používat podle svého a čím dál více lidí bude „čistých“ - každý bude tvořit sám pro sebe, stejně jako dříve vy.

Jak tiše žijete dál, po čase se podívejte, co se děje s lidmi okolo vás! Víc než polovina z nich bude „čistá“ a dehet už je nebude tížit. Zastavte se na chvilku a přemýšlejte o tom, co se skutečně stalo. Svůj dar jste nijak neprosazovali, ani jste nikoho z těchto lidí nežádali, aby se kvůli vám změnil, a oni se stejně změnili. Tímto způsobem výsledky jednoho člověka působí na mnoho dalších!


Říkáme vám, drazí, že když změníte sami sebe, je to počátek změny okolo vás. Lidé nemohou zůstat nečinní, když vidí, jak z vás vyzařuje mír a láska. Je to odzbrojující a láskyplné zároveň. Budete jako magnet mezi ostatními magnety. Vaše nová polarita bude mít postupně vliv na pozici všech lidí okolo vás a váš život už nikdy nebude stejný.


( Citováno z Kryonova podobenství – Kniha 4)


Přeji všem lidem, ne jen v mém okolí, ale na celé Zemi, aby našli svůj dar „čistoty“ a začali jej používat. Přeji vám ne jen přenádherné Vánoce, ale každý den a každou chvilku ve vašem životě.

Mějte se tak, jak se chcete mít a pokud se zrovna máte tak, jak nechcete, tak to změňte!

S láskou Fordýta

32 zobrazení