Hana Fordýta Šafaříková

+420 777 990 232

safarikova.hana@seznam.cz

Na Výsluní  395, Vsetín 75501

Kontaktní formulář

Výborně! Zpráva byla přijata.

Ochrana osobních údajů

Děkuji za Váš zájem a návštěvu mých webových stránek. Jsem potěšena, že se na mé stránky vracíte a jejich obsah Vás zajímá. Beru ochranu Vašich soukromých údajů vážně a chci, abyste se k nim i nadále vraceli. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mne důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech beru na vědomí. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy mých webových stránek, zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Já Hana Šafaříková jako správce zpracovávám Vaše osobní údaje (tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým čelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.)

 

Právo na informace

Na požádání vám Hana Šafaříková podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o vás zaznamenané. Pokud by byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opraví. Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na mail: safarikova.hana@seznam.cz , kde vám jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

 

Prohlašuji:

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.
 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
- vedení účetnictví - jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
- marketing - zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, protože předpokládám, že vás moje novinky zajímají. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete tento souhlas odvolat písemně na email: safarikova.hana@seznam.cz

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Všichni případní spolupracovníci, technická podpora i obchodní partneři Hany Šafaříkové jsou vázáni diskrétností.

 

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Návštěvou mých webových stránek webové servery zaznamenají standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které mě navštívíte, webové stránky, které u mě navštívíte, a také datum a délku návštěvy.

Bezpečnost

Chráním všechny u mě vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob prostřednictvím moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

 

Cookies

Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako oprávněný zájem správce, abych odle toho mohla optimálně vytvářet webové stránky.  Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 

Předávání dat mimo Evropskou unii
NE

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení poskytovatele: Hana Šafaříková se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Vaše detailní osobní data i údaje jsou ukládány a chráněny proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

E-maily s články či produkty a službami vám zasílám, jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu.
 

Souhlas registrujícího se návštěvníka webu:

Požádáním o zasílání novinek, akcí, obchodních nabídek souhlasí žadatel se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Hana Šafaříková, IČO: 05795257, Na Výsluní 395, 755 01 Vsetín – jako správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň registrovaný uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.